SDKOs riktlinjer för handläggning av SCC & BCC Tillgänglig för allmänheten
2018-04-23 15:18:03

SDKOs riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer publicerades för första gången i maj 2008 i samband med SSDVs årsmöte.

 SDKO Riktlinjer 2016.pdf
John Paoli
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies