STI Tillgänglig för allmänheten
2017-02-08 11:13:48

Förord                                             Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) gav hösten 2007 sektionen för venereologi i uppdrag att utarbeta riktlinjer för behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI). Arbetsgruppen bestående av venereologer med specialintresse för och goda kunskaper om respektive infektion har åter uppdaterat riktlinjerna. En 3e uppdaterad version är nu klar (februari 2015). Riktlinjerna är i första hand utarbetade för STI-mottagningar. Spridning och ev anpassning av materialet till övriga mottagningar görs av ansvarig venereolog i respektive region.

Det är viktigt att höja medvetenheten om STI och bidra till att omhändertagandet av patienter med misstänkt eller säkerställd STI får hög och jämn kvalité. 

Ambitionen har varit följsamhet med amerikanska (CDC) www.cdc.gov/std/treatment,

europeiska riktlinjer (IUSTI) www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.htm och läkemedelsverkets rekommendationer www.lakemedelsverket.se. 

Ändringar i denna version berör främst gonorré och Mycoplasma genitalium beroende på ökande resistens. För venereologsektionen/SSDV och riktlinjesgruppen Falun februari 2015Carin AnagriusArbetsgruppens ansvarsområden och medlemmar:

Gonorré:

Tomas Richtnér, tomas.richtner@sodersjukhuset.se

Klamydia, LGV:

Lars Falk, lars.falk@regionostergotland.se

Mycoplasma genitalium:

Carin Anagrius, carin.anagrius@telia.com

Ospecifik uretrit, cervicit:

Peter Lidbrink,
peter.lidbrink@karolinska.se

Syfilis, Ulcus molle:

Petra Tunbäck, petra.tunback@derm.gu.se

Genital herpes:

Veronica Widén-Karlsson, veronica.widenkarlsson@sodersjukhuset.se

Genital papillomvirusinfektion:

Arne Wikström, arne.vikstrom@karolinska.se

Trichomonas:

Elisabet Nylander, elisabet.nylander@vll.se

 GPVI Genital papillomvirusinf 2017.pdf
 HSV 2017.pdf
 Klamydia 2017 .pdf
 Mycoplasma genitalium 2017.pdf
 Syfilis inkl kongenital inf. 2017.pdf
 Genital Hepes 2017.pdf
 Förslag 191018. Syfilis.pdf
 HSV 2019 EN 3.pdf
 Klamydia-riktlinjer 2019 LF slutversion 191029.pdf
 Mycoplasma genitalium riktlinjer slutversion.pdf
 Uretriter.pdf
 Trichomonas 2019 .pdf
 Riktlinjer Gonorre 2019.pdf
 Ulcus Molle 2019 .pdf
 Riktlinjer STI inledning 2019.docx
Carin Anagrius
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies