Malignt melanom Tillgänglig för allmänheten
2013-12-17 12:49:21

Nedan finner ni det nationella vårdprogrammet och patientinformation om malignt melanom. För uppföljningsrutiner var god se regionala riktlinjer.John Paoli


www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_Malignt_melanom_130520_final%5Bl%C3%A5ng%5D.pdf
 Nationellt Vårdprogram Melanom 2007.pdf
 Malignt Melanom.pdf
Ann-Marie Wennberg, John Paoli
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies