Dermatologiska sällskap
ISD: International Society of Dermatology
Italien:AIDA
ASHA: American Sexual Health Association
EADO: European Association of Dermato-Oncology
Norge: NDS
UK: BAD
Finland: SILY
New Zealand: NZDS
Schweiz: SSDV (!!!)
USA: AAD
Europa: EADV
ISDS: International Society for Dermatologic Surgery
IFD - International Foundation for Dermatology
Danmark: DDS
Österrike: ÖGDV
ILSD - The International League of Dermatological Societies
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies