Kanikens Hudläkarmottagning
 
 
Max 3 hudförändringar.
Besökskostnad 960kr.
Avbokning sker på telefon 073 322 57 03Mottagningstider

Kontakt
Västra Ågatan 16,
756 47 Uppsala 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies