Carlandergruppen, Hudmottagningen,
 
 
Boka tid - Hudmottagningen, Carlandergruppen

Hudmottagningen Carlanderska, Carlandergruppen, är en helprivat mottagning med hudspecialister och hudsköterskor. Du kan läsa om mottagningen på www.carlanderska.se.


Vid besöket till Euromelanoma mottagningen går du först till receptionen vid huvudentrén i gatuplan och anmäler din ankomst. Vår mottagning ligger sedan på plan 3 i gamla byggnaden. Du kan läsa mer om hur du tar dig hit på vår hemsida https://carlanderska.se/kontakt/vagbeskrivning

Ett läkarbesök på Euromelanoma Day kostar 700 kr. Välkommen!


Mottagningstider

Kontakt
Carlanderplatsen
405 45 Göteborg

Besöksadress: Carlanderplatsen
Telefon: 031-81 80 82


 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies