PDF Hemsida AB

Dermatologers Hemsida i Sverige AB
DHS är ett aktiebolag som ger ut information till Hudläkare dess personal och allmänheten sedan år 2000.

Hemsidan, pdf.nu har ett stort välgörenhetsprogram. Inga vinster tas ut ur bolaget. Istället åker hudläkare till andra länder för att föreläsa och hjälpa till ekonomiskt. Litauern besöktes 2012 och 2013  Ukraina. Kiev. Dermatologers hemsida i Sverige AB stödjer dermatologin i bl.a. Östeuropa. Vi möjliggjorde tumörbehandling (PDT-behandling ) Kiev genom att skänka en Aktilite CL128-lampa till Kiev-kliniken på Dermcenter vid Clinical Hospital “Feofania” of Ukraina State Administration 2013. 
Detta har möjliggjorts genom ett ekonomiskt bidrag från Galderma Nordic AB. Dessutom har hemsidebolaget och 3 privata mottagningar skänkt medicinska preparatet Metvix för att tumörbehandlingen skall kunna genomföras.


en av våra kollegor från Kiev i Sverige och besökte våra hudmottagnginar.Vi hade tillfälle att skicka med sjukvårdsutrustning som injektionessnålar, operationsknivar, tråd att sy med osv.


Hemisdan har varit i Etiopien på samma sätt


Vi har haft sammarbete med Star for Life


 
VD Thor Bleeker
thor.bleeker@ptj.se 

 

 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies